جمعه، خرداد ۲۸، ۱۴۰۰

سالگرد چهل و پنجمین سال انعقاد معاهده دوستی افغانستان و اتحاد شوروی


سالگرد چهل و پنجمین سال انعقاد معاهده دوستی افغانستان و اتحاد شوروی
سالگرد چهل و پنجمین سال انعقاد معاهده دوستی افغانستان و اتحاد شوروی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
انجمن دوستی افغانستان و اتحاد شوروی
کابل
سال ۱۹۶۶


یا

هفت پیکر - نظامی گنجوی

هفت پیکر - نظامی گنجوی دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک هفت پیکر  نظامی گنجوی متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف  اداره...