پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۴۰۰

قطران در عسل


قطران در عسل - شیوا فرهمند راد
قطران در عسل - شیوا فرهمند راد

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قطران در عسل
داستان واره هایی از زندگی، فعالیت سیاسی، و دو مهاجرت
شیوا فرهمند راد
چاپ دوم: پاییز۱۳۹۷
طرح جلد: مجید مدیر 


یا

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷ ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» صاحب امتیاز و مدیر: منوچهر نوازش ن...