پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۴۰۰

خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ - دفتر اول: تولدی دیگر


خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتر اول: تولدی دیگر
خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتر اول: تولدی دیگر

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مهناز متین و ناصر مهاجر
طرح روی جلد و صفحه‌آرایی: بنفشه مسعودی
نشر نقطه
بهار ۱۳۹۲


یا
 
از مقدمه کتاب:

سال ۱۳۸۷ ، چند ماه پیش از سی امین سالگرد خیزش زنان دگراندیش و دگرخواه ایران علیه حُکم آیت الله خمینى در لزوم حجابِ اسلامى براى زنان کارمند، به فکر افتادیم که براى گرامى داشت این رویداد تاریخى، کاری انجام دهیم. می گوییم رویداد تاریخی، چرا که این خیزش را می توان سرآغاز دوره ی تازه ای از جنبش حق خواهی زنان ایران دانست.
جنبشى که از انقلاب مشروطه آغاز شد و با فراز و فرود ، تا امروز ادامه یافته است.
به رغم اینکه خیزش زنان در اسفند 7317 در حافظه ى جمعى ما زنده است و – دست کم در میان کنُشگران حقوق زن - پیوسته به آن استناد می شود، اما هنوز تاریخچه ای از آن در دست نداریم. تاریخچه اى استوار بر پژوهشی بیش و کم و جامع و پُردامنه که بتواند سویه های گوناگون این خیزش را در برابر چشم ها بگستراند: بستر و زمینه، دلایل و عوامل، سیر رویدادها، ترکیب شرکت کنندگان، ژرفا و گستردگی، خواست ها و شعارها، آرمان ها و توهم ها، کنش ها واکنش ها؛ و سرانجام، پى آمدهای این رویداد کم مانند را. به بیان دیگر، پژوهشی که چرایی، چیستى و چگونگی خیزش زنان را برنماید.

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷ ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» صاحب امتیاز و مدیر: منوچهر نوازش ن...