دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۴۰۱

هفت پیکر - نظامی گنجوی


هفت پیکر - نظامی گنجوی
هفت پیکر - نظامی گنجوی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هفت پیکر 
نظامی گنجوی
متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف 
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان 
مسکو سال ۱۹۸۷  


متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف 
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان 
مسکو سال ۱۹۸۷  

یا

اطلاعیه پیشگامان نشر الکترونیک درباره وقایع اخیر ایران

اطلاعیه پیشگامان نشر الکترونیک: ما ناشران الکترونیک همپا با زنان و مردان ایران، حمایت خود را از خیزش به جا و به حق جوانان اعلام داشته و خ...