چهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۰

پیامی از فراسوی زمان (داستان علمی تخیلی)- ایرج فاضل بخششی،نشر قصیده سرا 1386