چهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۰

اما وقتی تنهایی ، گاو بودن درد دارد (داستان) - ساقی قهرمان ، نشر افرا تورنتو