دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۰

موجودات غیر ارگانیک (چاپ اول ایروان،ارمنستان،سال 2011) - محمدعلی طاهری
شرح مولف بر این کتاب:

خداوند انسان را آفرید و در مسیر پر فراز و نشیب جهان هستی قرار داد تا با پختگی و کمال به سوی او باز گردد. وی در رویارویی با عوامل مختلف آزمون های الهی، محتاج معرفت است. زیرا در اثر عدم درک و شناخت نسبت به آنها زیانی را متحمل می شود که حتی نسل های پس از او را تحت تأثیر قرار می دهد.
یک گروه از این عوامل که با وجود رابطه ی تنگاتنگ با زندگی انسان، تا کنون کمتر شناسایی شده اند، موجوداتی هستند که در این کتاب با عنوان «موجودات غیر ارگانیک» معرفی می شوند.امروزه آسیب های گسترد ه ی ناشی از نفوذ موجودات غیر ارگانیک در سیستم ذهنی افراد، موجب همه گیری (اپیدمی) بیماری های ذهنی در سراسر جهان شده است و به دلیل نا آگاهی عمومی نسبت به این عوامل بیماریزا و به دنبال آن، فقدان بهداشت لازم برای پیشگیری و رهایی از آلودگی به آنها، رو به افزایش می باشد.
کتاب حاضر در بر دارنده ی نظریه های مرتبط و منسجمی درباره ی موجودات ذکر شده است که بیش از سه دهه مورد آزمون عملی قرار گرفته است و امید می رود در پی انجام تحقیقات کاملتر در مراکز علمی، بخش عمد های از مشکلات بشر را برطرف کند و با ایجاد بینش صحیح، مانع از خطاهای فراوانی گردد که زندگی زمینی و آسمانی را در امور فردی و اجتماعی به خطر می اندازد. بنابراین، در این متن، اهداف زیر دنبال می گردد:

1-  آشنایی با نقش موجودات غیر ارگانیک و پیشگیری از اختلالات ناشی از آنها

2- افزایش انگیزه برای زندگی صحیح و کمالجویانه و پرهیز از هر گونه تعامل با این موجودات

3-  توجه به آموزه های ادیان الهی

و در مجلد بعد که مشتمل بر مباحث تکمیلی است، راهکار رهایی از اسارت موجودات غیر ارگانیک و درمان بیماریهای ناشی از آنها نیز جهت تحقیق و بهره مندی جوامع پزشکی (به خصوص روانپزشکان) ارائه خواهد شد.

در پایان، از زحمات دوستانی که پینوشت های کتاب را گردآوری کرده اند، تشکر می کنم و ضمن آرزوی توفیق الهی، امیدوارم که این بخش برای مطالعه و تحقیق علاقمندان مفید باشد.

به امید یاری حق

محمد علی طاهری