دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۰

رهایی از بحران (چگونه می توان قدرتمندانه از بحران های موجود خارج شد)- دکتر مایکل لایتمندکتر مایکل لایتمن مدرس برجسته کابالا در این کتاب می کوشد با اتکا به آموزه های کابالا راه حلی برای خروج انسان ها از بحران موجود ارائه کند.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک

  • رهایی از بحران - دکتر مایکل لایتمن