جمعه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۰

منطق متابعدی بینهایت - شورش یوسفی


پیشگفتار نویسنده:
متافیزیک ، واژه ای فراموش شده در دنیای مدرن امروزی ! و همین فراموش شدن و پنهان بودگی ­ست که اساس کار متافیـزیک را می­سازد . گذشته ها چنین نبود ، همیشه از متافیزیک به سوی فیزیک ( شناخت ) پیش می­رفتند ! و اینبـار من هـم می­خواهم در این رساله چنین کنم و سردرگُمی های خود را در شناخت فیزیکی با متافیزیک برطرف نمایم  و همین دلیلی شد تا متافیزیک را چونان فیزیکی اما فرابُعدتر برابر فیزیک بنشانم . شناخت ما همیشه حالتی کم­بُعدی داشته است بطوریکه مهمترین زاویۀ آن یعنی ارتفاعش از صفحۀ محاسبات ما پنهان بوده ، و همین بُعد به آسانی هر چیزی را از مطلقگرایی بیرون می­راند و حتی ریاضیات را هم با تناقضهای جدی روبرو می­کند ! تناقضهایی که ذهن و شناخت را برای حل خویش به لایه های دیگر می­کشانند . بوسیلۀ منطق متابُعدی ، استدلالهای سفت و مطلقگرای شناخت جای خود را به انتخاب آزاد می­سپارند . فرضیه ها نیاز به اثبات و انکار نخواهند داشت بلکه باید به دنبال لایه­ای باشند تا اینهمان با ماهیت و معنای آنها باشد ؛ به این ترتیب تمامی پنجره ها واقعا ً تبدیل به درهایی برای ورود      می­شوند و دنیاهای مجازی Windows جای خود را به دنیاهای واقعــی   Doors با همان ویژگی ها اما با واقعیتی مستقل و منحصربفرد خواهند داد ...

این چند صفحه ، برگزیده­ای از هزاران صفحه نوشتاری­ست که در طول سالیانی چند از زندگیم ، تحریرشان نموده­ام و شامل مطالبی­ست که هنوز آنها را نُوپا ولی کاملا ً بِکر می­دانم . شاید کامل نباشند ولی سرآغاز تکاملی نُواَند که از نظر علمی هم تأثیر گذارند . در ابتدا فقط بخش نخست اندیشه­هایم را ارائه می­دهم و بقیه را در دفعات دیگر ؛ و اگر نقص هایی داشت ، آنرا در بخش های دیگر اصلاح و جبران می­نمایم البته به یاری همۀ کسانی که حقیقت برایشان مهمتر است .  • منطق متابعدی بینهایت - شورش یوسفی