پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰

تاریخ وصّاف (یا تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار)- عبدالله شیرازی


تاریخ وصاف (نام دیگر: تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار) از قدیمی ترین منابع درباره دوره ایلخانان، به زبان فارسی و نوشته شرف‌الدین عبداللّه شیرازی است.
تاریخ وصّاف نخستین بار در 1269 به اهتمام محمدمهدی ارباب اصفهانی در بمبئی چاپ سنگی شد(1).
تاریخ چاپ این نسخه از کتاب تاریخ وصاف مطابق دست نوشته ابتدای کتاب،  به سال 1897 است(2).
این کتاب مشتمل بر سیصد و شصت ودو صفحه است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک

  • تاریخ وصّاف (یا تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار)- عبدالله شیرازی