پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰

четверостишья хакани- رباعیات خاقانی
افضل‌الدّین بدیل‌ بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی  از شعرای برجسته اران یا ایران شمالی است.
 زبان مردم اران و شروان  مثل ساکنان سایر نواحی شمال غرب ایران، گونه‌ای از زبان پهلوی (یا فهلوی) بوده است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • четверостишья хакани- رباعیات خاقانی 
  • به زبان روسی و پارسی
  • چاپ سنت پترزبورگ سال 1875