یکشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۱

کاپل ( مجموعه داستان) - امید باقری چاپ دوم


کـاپـل، ده داستان منتخب از میان بیست‌ویک عنوان داستانی‌ست که سال‌های 88، 89 و90 در سایت‌ها و نشریات ادبیِ اینترنتیِ والس ادبی، جن و پری، اثر، دیباچه، شهرگان کانادا و یکی دو مجله‌ی کاغذی منتشر شده است.

از نویسنده کتاب:
"سال گذشته، یکم آبان، خبطی کردم و مجموعه داستانی به نام کاپـــل را همین‌جا منتشر کردم. به لطف دوستان دست به دست شد و دور هم، آن‌ها که خواندند، بد نگفتند.

دو نکته:

یکم ــ پارسال کا پـــل یک دلار بود و امسال هم یک دلار است.

دوم ــ پار سال نوشتم: «وقتی بچه بودم، پدرم به‌م گفت که برای گذر از هر مرحله‌ای باید بهایش را بپردازم. بعدها رسم زندگی به‌م این چنین نشان داد که برای گذر از هر مرحله، متاسفانه یا خوش‌بختانه حتماً لازم نیست این من باشم که آن بها را می‌پردازم. من رسم زندگی را شوخی گرفته‌ام اما شما ترجیحاً خیلی شوخی نگیرید» وَ شما جداً شوخی گرفتید...

باقی، بقای شما "

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کاپل ( مجموعه داستان) - امید باقری 
یا
کاپل ( مجموعه داستان) - امید باقری