یکشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۱

جنگ و دفاع سايبر - وحید مطلق / محمد رضا میرزاامینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنگ و دفاع سايبر - وحید مطلق / محمد رضا میرزاامینی 

انديشگاه شريف
و
انديشكده كاوشگران آينده