دوشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۹۰

روی آینه ام خم اش (مجموعه شعر) - آذر کیانی


این کتاب توسط نشر الکترونیک اثر در اینترنت گذاشته شده‌است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
روی آینه ام خم اش (مجموعه شعر) - آذر کیانی 

وبلاگ نویسنده کتاب و خبر انتشار آن در اینترنت.