چهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۰

افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت (سازکارهای ملی و بین المللی قابل دسترس برای قربانیان) - گیسو جهانگیری ، دلفین کارلنز ، توریالی غیاثی ، عبدالحمید رزاق - انتشارات بنیاد آرمانشهر


کتاب دیگری که در زمینه عدالت انتقالی و از مجموعه سکوت را بشکنیم از سوی انتشارات آرمان شهر منتشر شده است “افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت (سازکارهای ملی و بین المللی قابل دسترس برای قربانیان)” نام دارد. این کتاب حاوی 13 مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه ‏های دادگاه بین المللی جزایی، صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی، زنان و عدالت، پروسه عدالت انتقالی در افغانستان، و کمیسیون‏ های حقیقت است. برنامه عمل دولت اسلامی افغانستان در زمینه صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان نیز به عنوان پیوست در این کتاب آمده است. در این کتاب معرفی کوتاهی از فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر  نیز ارائه شده است.
این کتاب به کوشش گیسو جهانگیری و دلفین کارلنز و با همکاری توریالی غیاثی و عبدالحمید رزاق تالیف و در پاییز 1389، در147صفحه و تیراژ 1000 جلد منتشر شده است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت (سازکارهای ملی و بین المللی قابل دسترس برای قربانیان) - گیسو جهانگیری ، دلفین کارلنز ، توریالی غیاثی ، عبدالحمید رزاق - انتشارات بنیاد آرمانشهر