یکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

بر قایق ابرها (مجموعه شعر برای کودکان ونوجوانان) - پروین دولت آبادی


گلچينی از صدو پنجاه شعر كه درباره موضوعات مختلف سروده شده و
حاصل 30 سال كار اين شاعر است