یکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

پنج روز در نیمروز - محمدكاظم مزيناني ، جعفر ابراهیمی نصر


خاطرات سفری پنج روزه به نيمروز يا سيستان، استانی محروم در جنوب‌شرقی ايران، كه مردمانش برای بقا با
طبيعت سركش آن سخت در ستيزاند.