یکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

افسانه شير سپيد‌يال - محمد رضا یوسفی ، رضا کریمی


داستانی در دو جلد، مهاجرت قوم آريا در جستجوی سنگ سپيد و سكنی گزيدن آنان در دامنه
كوه الوند را شرح می‌دهد كه در قالب يك افسانه روايت شده است.

متن کامل کتاب الکترونیک