یکشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۰

سه آهنگساز موزار ، برلیوز ، واگنر (به همراه تفسیر چند اپرا و سنفونی از مترجم ) - رومن رولان ، دکتر حمید عنایت