یکشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۰

مروری بر تاریخ فلسفه - فخرالدین احمدی سوادکوهی


از مقدمه کتاب:
اين اثر چکيده ی فشرده ی ( دنيای سوفی) اثر يوستين گردر و با ترجمه خوب حسن کامشاد است. بعد از چند بار خوانش بر آن شدم بخش های مهم و کليدی اين اثر را جد کرده و خلاصه ی آن که مربوط به فلسفه و انديشيدن می شود را در اختيار شما قرار دهم. اين اثر رمان گونه مروری است بر تاريخ فلسفه و خوانش آن برای آغازيدن و انديشيدن موثر خواهد بود. يوستين پيچيده ترين مسايل فلسفی را با ساده ترين شکل و زبان و با مثال، بيان می کند ، طوری که خواننده را تا فرجام کار بدنبال خود می کشاند. در زندگی روزمره سوالاتی به ذهن هرکسی خطور می کند و سوالاتی که در ذهن می ماند تا بارور شده وبه
رشد و شکوفايی برسد. کسی غافل از اين سوالات نبوده است و حتی در خلوت خود گاهی به اين مسائل انديشيد و بی آنکه پاسخی قانع کننده برای خود بيابد. عده ای نيز از ادامه تفکری اين چنين سنگين پرهيز کرده و در دنيای تاريکی ذهن، غرق در زندگی روزمره ماشينی خود شده اند.
فلسفه بی شک در روند زندگی انسانها تاثير بسزايی دارد. پرداختن به مسايل فلسفی و کاوش و پژوهش در شکل گيری سرنوشت انسان ها و روند زندگی آن ها برای تکامل نقش مهمی را ايفا می کند.
باشد که اين چکيده نيز بکارآيد.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
مروری بر تاریخ فلسفه - فخرالدین احمدی سوادکوهی