یکشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۰

شاعران مهاجر و مهاجران شاعر - میرزا آقا عسگری(مانی)

شاعران مهاجر و مهاجران شاعر
گردآورنده : میرزاآقا عسگری.مانی
انتشارات بیان استکهلم. سوئد
چاپ اول ۱۳۷۰ خورشیدی. ۱۹۹۲ میلادی
تیراژ ۱۵۰۰ نسخه
طرح روی جلد: داوود زندیان
خط: مسعود محمدی

این کتاب فقط یک بار در سال 1370 توسط نشر
بیان(سوئد) در 1500 نسخه منتشر شده و منتخبی از اشعار 131 شاعر ایرانی و چهار مقاله درباره شعر پارسی در دهۀ 1360 است. کتابی کم نظیر و نایاب که تا امروز شانس تجدید چاپ نداشته و می تواند با به دست دادن تصویری کلی از شعر پارسی در تبعید، راه گشای دانش پژوهان و محققان برای بررسی شعر پارسی دو دهۀ گذشته شود.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
شاعران مهاجر و مهاجران شاعر - میرزا آقا عسگری(مانی)
یا
شاعران مهاجر و مهاجران شاعر - میرزا آقا عسگری(مانی)
یا
شاعران مهاجر و مهاجران شاعر - میرزا آقا عسگری(مانی)