دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

آمریکایی که من کشف کردم (سفرنامه)- ولادیمیر مایاکوفسکی ، وازریک درساهاکیان


توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب (وبا ذکر این نکته که با اجازه پدیدآورنده آن به شکل الکترونیکی ارائه شده) در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.

"باید به دانش طنز مسلح شد. من یقین دارم که در آینده طنز را نیز چون حساب و هندسه به یکسان در مدرسه ها خواهند آموخت. روزی خواهد رسید که بی تردید
"مدرسه عالی خنده" تاسیس خواهد شد. "

"کار اصلی من ناسزاگویی است، و استهزای آنچه که به نظر من نادرست است، و باید بر ضد ان بپا خاست. "

"معمولاً نویسنده ها به خارج می روند تا حیران شوند، اما من می روم تا حیران کنم."

"سال 1925...عازم سفر دور دنیا می شوم...نتیجۀ این مسافرت کتابی بود با نثر روزنامه یی به نام «آمریکایی که من کشف کردم»."

"ممکن است ایالات متحده به آخرین حامی مسلح تقدیر تلخ بورژوازی تبدیل شود. آن وقت، تاریخ خواهد توانست رمان خوبی به سبک "ولز" بنویسد: «جنگ دو دنیا»."

ولادیمیر مایاکوفسکی