دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

دو تعبیر از جهانی شدن - بنیاد آرمان شهر


جهانی شدن به بیان ساده، به معنای گسترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و تعمیق تاثیر فرا قاره ی جریانات و الگو های تعامل اجتماعی است. جهانی شدن حاکی از جا به جایی یا دگرگونی در مقیاس سازماندهی انسان است که جامعه های دوردست را به یک دیگر متصل می کند و دسترسی به روابط قدرت را در مناطق و قاره های دنیا گسترش می دهد.  
در دهه1380 پس از فروپاشی سوسیالیسمِ  دولتی و تحکیم مواضع سرمایه داری در سراسر دنیا، آگاهی عمومی در باره ی     جهانی شدن به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. به نظر می رسد که این تحولات، همزمان با انقلاب اطلاعاتی، این اعتقاد را تایید  می کند که دنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی و اقتصادی مشترک دست کم برای مرفه ترين ساکنان آن است. با وجود این، نه تنها در کوچه و بازار بلکه در دانشگاه ها نیز اندیشه ي جهانی شدن منشأ اختلاف نظرهای بسیار زیادی است. در میان دانشگاهیان، تعریف واحدی از جهانی شدن که مورد قبول همه باشد، وجود ندارد. برعکس نظریه های متضاد برای به دست آوردن برتری در حال رقابت با یکدیگر هستند. هیچ کدام از سنت های سیاسی موجود از محافظه کار گرفته تا لیبرالیسم و سوسیالیست، برداشت ها یا واکنش های مطابق با عصر جهانی شدن ارایه نکرده اند. گرچه بعضی از محافظه کاران و سوسیالیست ها برای نادیده گرفتن اهمیت جهانی شدن وجوه مشترک دارند، بسیاری از هم فکران، قرن ها جهانی شدن را تهدید جدی برای ارزش ها و سنت های مورد احترام خود می دانند.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
دو تعبیر از جهانی شدن - بنیاد آرمان شهر