دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

رعد دوردست (زندگی و فیلم های ساتیاجیت رای)- وازریک درساهاکیان


توضیح:
این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب (وبا ذکر این نکته که با اجازه پدیدآورنده آن به شکل الکترونیکی ارائه شده) در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.
این کتاب از روی نسخه چاپ اول آن به زبان انگلیسی(1981) با نام The Cinema of Satyajit Ray گردآوری شده توسط Chidananda Dasgupta ترجمه و در مرداد ماه 1364 به عنوان نهمین
کتاب سینمایی شرکت تهران فاریاب در 3000 نسخه منتشر شده است.

طرح روی جلد کتاب اثر آیدین آغداشلو است.