سه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۰

با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی


این کتاب برای اولین بار و به صورت اختصاصی توسط باشگاه کتاب منتشر می شود. طبق اطلاعیه ای که مدتی پیش منتشرشد، جناب آقای بصیر نصیبی با بزرگواری تمام اجازه انتشار اختصاصی نسخه الکترونیکی مجموعه کتاب های خود را به
همراه 16 شماره مجله سینمای آزاد(در تبعید) به باشگاه ادبیات هدیه کردند.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی
یا
با اجازه ی آقای فللینی (مجموعه مقالات سینمایی و غیر سینمایی) - بصیر نصیبی