سه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۰

راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی


این کتاب برای اولین بار و به صورت اختصاصی توسط باشگاه کتاب منتشر می شود. طبق اطلاعیه ای که مدتی پیش توسط باشگاه کتاب منتشر شد، جناب آقای بصیر نصیبی(موسس و مدیر سینمای آزاد) با بزرگواری تمام اجازه انتشار
اختصاصی نسخه الکترونیکی مجموعه کتاب های خود را به همراه 16 شماره مجله سینمای آزاد(در تبعید) به باشگاه ادبیات هدیه کردند.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی
یا
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی 
یا
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی
یا
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی
یا
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی
یا
راه کن از قندهار می گذرد (مجموعه مقالات سینمایی، جواب ها و یک مصاحبه) - بصیر نصیبی