سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۰

میزگردی در مورد ایران : با حضور دلوز ، لاکان ، ژیژک ، فوکو ، بودریار و هابرماس ، روزبه گیلاسیان