یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۰

جنگ و انقلاب ولادیمیر ایلیچ لنین برگردان: وارتان میکائیلیان(وازریک درساهاکیان) نقاشی چهره لنین: حمیدرضا میرقنبری تنظیم کننده روی جلد: حسین کابری


"اطلاعیه

مفتخرم هشتمین و نهمین کتاب الکترونیکی از ترجمه های وازریک درساهاکیان به نام های "جنگ و انقلاب" و "ستمگران و ستمبران" را به اعضای باشگاه ادبیات تقدیم کنم. این کتاب ها برای اولین و آخرین بار در بهار و تابستان 1360 در قالب ضمیمه های "جنگ نوین" منتشر شده و اینک نایاب هستند.

جناب درساهاکیان در اقدامی فرهنگی و قابل ستایش، حقوق باز نشر الکترونیکی نیمی از آثار پیشین خود را
به شکل اختصاصی به باشگاه ادبیات هدیه کرده اند. ضمن اعلام مراتب سپاس گزاری خود و تمامی اعضای باشگاه از این اقدام سخاوتمندانه، برای ایشان شادکامی، تندرستی و کامیابی روزافزون آرزو می کنم."
نقل از:
آقای امیر عزتی مدیر باشگاه کتاب.
---------------------------------

این کتاب از روی متن یک سنخنرانی از مجموعه مقاله های لنین با نام "بین دو انقلاب" ترجمۀ انگلیسی، چاپ انتشارات "پروگرس" به فارسی برگردانیده شده است.