شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۰

مجلل و خدمات وی در دهه 1340 در بياضه باستان


روستای عزیز و باستانی بیاضه در جنوب شرقی بخش خوروبیابانک از شهرستان نایین استان اصفهان قرا گرفته است.این روستا در طول جغرافیایی ۵۵ درجه،۶دقیقه شرقی وعرض جغرافیایی ۳۳درجه و ۲۰ دقیقه شمالی قرار دارد.بیاضه عزیز دارای آب و هوای گرم وخشک کویری و ارتفاع ۹۱۵ متر از سطح دریا بوده و دارای
بلند ترین کوه منطقه بعد از شاه کوه به نام کوه بیاضه به ارتفاع ۲۳۳۰ متر در قسمت جنوب غربی واقع می باشد.بیاضه دارای قدمتی چند هزار ساله که در متون جغرافیایی قدیمی به نامهای بیاده،بیاذق،مفادق،مفازه و دست آخر بیاضه کنونی نوشته می شود.چنین در بوستان قدیم ذکر شده است که ناصر خسروی قبادیانی در سفر نامه ی هفت ساله ی خود که در سال ۴۴۴ هجری به رشته تحریر در آورده از بیاضه به نام بیاده نام برده است.در تحقیقات و کاوش های باستان شناسی در این منطقه رد پای زنان و مردانی در دوره ساسانی و پیش از آن به چشم می خورد.وجود یک بافت قدیمی و قلعه ای کهن در بیاضه و همچنین خانه هایی قدیمی و اکولوژیک،ساباط ها،پایاب ها، و ابنیه های خشتی و گلی موجود در بیاضه حرفها و ناگفته های زیادی را در خود پنهان دارند.