پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۰

ابراهیم یونسی درگذشت


ابراهیم یونسی مترجم برجسته ایرانی و از اعضای سازمان نظامی حزب توده ایران بود که پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی بیست وهشتم مرداد ماه به اعدام محکوم شد.
در یک رویدادغیرمترقبه وانسان دوستانه، که از دادگاه های نظامی انتظار نمی رفت، حکم اعدام به علت نقص عضو محکوم به حبس ابد تغییر یافت.
و اینگونه بود که جامعه ی فرهنگی توانست حدود نیم قرن اضافه تر از خدمات برجسته این مترجم فرهیخته بهره مند شود.
پیش از این کتاب های زیر از این مترجم فرهیخته در خبرنامه معرفی شده است:
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی درگذشت این بزرگمرد راه فرهنگ و عدالت اجتماعی را به خانواده آن زنده یاد و جامعه ی فرهنگی ایران تسلیت می گوید.