یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۰

ستمبران و ستمگران و ده مقاله دیگر- آنتونیو گرامشی ، وارتان میکائیلیان(وازریک درساهاکیان) طرح روی جلد: نیکزاد نجومی


این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب در اختیار خبرنامه کتاب های رایگان پارسی قرار گرفته است.
مقاله های این کتاب از "آنتونیو گرامشی،
گزیده ای از نوشته های سیاسی (1910-1920)" با گزینش و ویرایش کوئیئنتن هور، ترجمۀ جان ماتیوز، 1977، لارنس اند وسیهارت، لندن گرفته شده است..