یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۰

تهران؛ دوستت دارم! (مجموعه داستان کوتاه) - سروش رهگذر ، چاپ اول : اسفند ۱۳۹۰

توضیح نویسنده:
«تهران؛ دوستت دارم!» سومین مجموعه داستان سروش رهگذر است. پیش از این مجموعه داستان «گام محال» (نشر افراز – ۱۳۸۸) و «ناجی و چند داستان کوتاه دیگر» (نشر اینترنتی مولف) منتشر شده بود. این مجموعه شامل ۸ داستان کوتاه، منتخب داستان­ های نوشته شده، مابین سال­های ۸۸ تا ۹۱ است. با این توضیح که هیچ ناشری حاضر به انتشار آن نشد.