دوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۰

سال نو مبارک


امید که سال نو سال تحقق
عدالت اجتماعی و آزادی
برای ایرانیان
و پر از موفقیت برای پارسی زبانان
سراسر گیتی باشد.
                                     باقر کتابدار