دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

راز گم شده خاور (رمان نوجوانان) - عبدالمجید نجفی


این‌كتاب‌درواقع‌داستان پسرنوجوانی‌است به نام مجید كه می خواهد نویسنده شود وبرای این كار از موضوعی الهام می گیرد كه مشكل اصلی زندگی‌خاله‌خاوراست.