دوشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۱

گريه قاصدك ها (مجموعه شعر و ترانه) - افشين احسن يكتا


عنوان: گريه قاصدك ها
مؤلف: افشين احسن
صفحه آرا: فرشته زند
سال و نوبت چاپ: 1391 اول
شمارگان: 500 جلد
قيمت: 4000 تومان