چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۱

سرزمین دریاچه های نیلی و گل های کتان (داستان های نویسندگان بلاروسی) - حمزه فتحی خشکنابی ، میخایل کراکوفسکی ، ولادیمیر لیپسکی - بنگاه نشریات رادوگا ، مسکو سال 1985


از متن کتاب:

"دوست نا آشنای من ! نویسندگان معاصر بلاروسی این کتاب را
برای تو نوشته اند. داستان های آنها درباره دوستی کودکان، درباره کمک آنها به بزرگترها، درباره عشق به طبیعت و میهن شان است.
دربین مولفان-نویسندگانی هستند که به نسل های گوناگون تعلق دارند.
یانکا بریل نویسنده ملی بلاروسی است.
از خلاقیت هنری واسیل ویتکا با اعطای دیپلم افتخاری جهانی به نام آندرسن تقدیرشده است.
خانم آلیونا واسیلیوویچ برنده جایزه دولتی است.
آنها داستان های خود را به شما اهدا می کنند وصمیمانه آرزومندند که شما بتوانید اطلاع بیشتری درباره زندگی انسان ها در سرزمین ما پیدا کنید.
آنها خواسته اند تلاش مستمر وفزاینده مردم شوروی را در راه صلح پایدار نشان دهند."