سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۱

فرهنگ فارسی-کردی گولی - مسعود خالد گولی - چاپ دهوک ؛کردستان عراق ، سال 2002