سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۱

فرهنگ فارسی - کردی - حه مه کریم عارف ، طه حسین - چاپ اول اربیل عراق سال 2006


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ فارسی - کردی -  حه مه کریم عارف ، طه حسین - چاپ اول اربیل عراق سال 2006
جلد اول
جلد دوم