جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۱

کتاب التجوید (رساله در تجوید) - ملا محمد زمان طاهر تبریزی


کتاب التجوید (رساله در تجوید) اثر ملا محمد زمان طاهر تبریزی یکی از ده ها کتب زیرزمینی است که طرفداران علوم غریبه و جادوگری، در دعانویسی استفاده می کنند.