جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۱

کتاب گمشده انکی - زکریا سیچین ، مهرحدود ۴۴۵۰۰۰ سال پیش فضانوردان سیاره ا ی ناشناخته در جستجوی طلا به زمین آمدند.
پس از فرودی ناموفق در یکی از
دریا های زمین،تا ساحل قدم زنان ادامه دادند و در آنجا اریدو(Eridu)- خانه ای در دوردست- را به پا کردند.
مدتی بعد اریدو ی تازه تاسیس به یک  پایگاه ماموریتی کامل با یک مرکز کنترل ماموریت،یک ایستگاه فضایی،فعالیت های معدنی و حتی پایگاهی بین راهی در مریخ دگردیسی پیدا کرد.
نیاز به نیروی انسانی آن ها را مجبور کرد تا از مهندسان ژنتیک برای خلق انسان های اولیه ی کارگر، استفاده کنند.
طوفان سهمگینی که زمین را در نوردیده بود شروعی دوباره را تحمیل کرد.فضانوردان فرا زمینی به خدایان زمینیان تبدیل شدند،نوع بشر را ساختند و آن ها را به پرستش کردن تعلیم دادند.
نزدیک به ۴ هزار سال پیش همه ی آنچه ساخته شده بود در یک فاجعه ی اتمی به ویرانه ای تبدیل شد، فاجعه ای که در خلال سلطه جویی ها و جنگ های  مهاجران فرا زمینی رخ داد.
آنچه بر روی زمین رخ داده،به ویژه اتفاقاتی که از شروع تاریخ بشر گذشته است، توسط “Zecharia Sitchin”  از کتب مقدس،کتیبه های رسی،افسانه های اساطیری و یافته های باستان شناسی، در سری کتاب های “تاریخچه ی زمین” جمع آوری شده.
اما پیش از همه ی این اتفاقات چه بر زمین گذشته،چه بر Nibiru،سیاره ی مادری فضانوردان رخ داده که آن ها را در جستجوی طلا به سفر فضایی وا داشته و در ادامه،خلق نوع بشر…
چه احساسات،رقابت ها،اعتقادات و روحیاتی ( و شاید هم فقدان همه ی این ها) بازیگران اصلی ِ این حماسه های فرازمینی و فضایی را برانگیخته است؟
چه روابطی مسبب بروز کشمکش ها بر روی زمین و Nibiru شد؟ تنش هایی بین سنت وتجدد،مهاجران Nibiru و اهالی زمین و اینکه هرآنچه رخ داد حکم سرنوشت برای اتفاق افتادن بود؟
 آیا سرنوشتی که اتفاقات گذشته را در خود جای داده،کلید آینده را به همراه دارد؟
 آیا امکان نداشت که یکی از بازیگران اصلی این ماجراها یا یک شاهد و کسی که می توانست تقدیر و سرنوشت را تمیز دهد و این وقایع را برای آیندگان ثبت کند؛چرایی و چگونگی،زمان و مکان رخ دادن اولین و شاید آخرین اتفاقات.
چیزی که بعضی از آن ها انجام دادند مشخص است،بهترین آن ها که رهبر خوبی هم بود فرماندهی ِ اولین گروه فضانوردان را بر عهده داشت.
محققان الهیات و متخصصان علوم الهی تشخیص داده اند که داستان های مقدس آفرینش،آدم و حوا،باغ عدن،طوفان نوح و برج بابل همگی برداشتی از متونی اند  که هزاران سال پیشتر در بین النهرین به خصوص توسط سومریان  نگاشته شده بود.و آن ها همگی به وضوح بیان کرده اند که سومریان اطلاعات گذشته ی خود را از نوشته های Anunnaki (آنان که از آسمان ها به زمین آمدند)-خدایان باستان-به دست آورده اند.اتفاقاتی که پیش از شروع تمدن ها و حتی پیش از زمانی که بشر پا به عرصه ی گیتی بگذارد رخ داده اند.
نتایج یک و نیم قرن یافته های باستان شناسی در خرابه های آثار باستانی به خصوص در خاورمیانه تعداد زیادی متون تاریخی پیدا شده است؛این یافته ها فقدان برخی از متون را آشکار می کند،متونی که از آن ها به عنوان “کتب گم شده” یاد می شود و فقدان آن ها در اکثر متون تاریخی ذکر شده یا از دیگر متون مشابه استنتاج گردیده و یا موجودیتشان در فهرست کتابخانه های سلطنتی و معابد اثبات شده است.
گاه قسمتی از “اسرار خدایان” در افسانه های حماسی  آشکار می شد،مانند افسانه ی Gilgamesh که بحث میان خدایان برای تصمیم گیری در مورد انسان را فاش می کند-تصمیمی که به نتیجه ی از بین بردن نوع  بشر در طوفانی سهمگین انجامید-،یا متنی با عنوان Atra Hasis یاد آور عذاب کشیدنAnunnaki   در معادن طلاست که به خلق زمینیان کارگر اولیه انجامید.
گاه فرماندهان فضانوردان خود، این متون را تالیف می کردند:گاه متنی را به کاتبی منتخب دیکته می کردند مانند نسخه ای که در آن یکی از خدایان که مسبب رخ دادن فاجعه ی اتمی بود سعی کرد گناه خود را به گردن خدای دیگر-رقیبش- بیاندازد.
گاه خدایان خود نسخه را نگارش می کردند،مانند موردی مربوط به ” کتاب رموز Thoth – خدای دانایی ِ مصری- که در تالاری زیر زمینی توسط خدای پنهان شده بود!

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب گمشده انکی - زکریا سیچین ، مهر