جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۱

تماس های یزدانی - زکریا سیچین ، مهرتماس یزدانی غائی ترین تجربه انسانی است . حد اکثر تا وقتی که امکان زندگی داشته باشد . آنچنان که
وقتی موسی با پروردگار بر کوه سینا مواجه شد ، نهایت بود و اتصال و قطعیت !
آنچنان که فراعنه مصر می پنداشتند , که جاودانگی پس از مرگ با پیوستن به خدایان در اقامتگاه یزدانی امکان پذیر است . تجربه تماس یزدانی انسان ، آنگونه که در متون مقدس و متون باستانی خاور نزدیک ثبت شده ، حماسه بسیار دلربا وشگفت انگیزی است .
درام قدرتمند گستره ملکوت وزمین ، شامل پرستش و اخلاص وابدیت واخلاق در یک طرف و عشق و سکس ، حسادت وقتل در طرف دیگر . عروج به فضا و سفرهایی به عالم اموات . مرحله ای که در آن بازیگرانش ، خدایان ، الهه ها ، فرشتگان و نیمه خدایان و زمینیها و ارگانیسم های ترکیبی هستند . درامی که بروشنی بیان شده در نبوتها وبصیرتها ، در رویاها ونشانه ها و وحی ها ومکاشفات .

داستان انسان ، جدا از خالقش ، در جستجو برای اعاده بند ناف باستانی اش ( حلقه اتصالش ) و با این کار رسیدن به ستارگان .
تماسهای یزدانی شاید غائی ترین تجربه انسان باشند ، زیرا آنها نخستین تجربه انسان نیز هستند . وقتی که خدا انسان را خلق کرد ، انسان در همان لحظه آغاز خلقت با خدا مواجه شد . ما در ” پیدایش ” ، نخستین کتاب مقدس عبری
می خوانیم که چگونه نخستین انسان ، ” آدم ” خلق شده :

و خدا گفت :
اجازه می دهیم  انسان بشود
به صورت ما
پس مثل ما
و خدا آدم را به صورت خود خلق کرد .
بصورت الوهیم / Elohim او خلق شد .

ما فقط می توانیم درباره این نورسیده گمانه زنی کنیم که در لحظه ای که پیش آورده می شود به  سختی آگاه بوده از ماهیت و اهمیت نخستین تماس یزدانی .
به نظر می رسد که نه !

آدم کاملاً آگاه بوده از پیامدهای تماس حیاتی اش . ( در نسخه خلقت منسوب به یهوه ) تصمیم گرفته شد زنی خلق شود بعنوان جفتی برای آدم . یهوه – الوهیم باعث شد که آدم به خواب عمیقی فرورود و او به خواب رفت .

و او یکی از دنده هایش را برداشت .

ودر عوض با گوشت پرش کرده آن را بست .

و یهوه الوهیم دنده ای را که از آدم

برداشته بود به شکل زنی در آورد .

 به این ترتیب نخستین انسان در جریان این اقدامات  ، عمیقاً بیهوش بوده و در نتیجه توجهی نداشته به این تماس حیاتی یزدانی که در آن پروردگار یهوه استعداد جراحی خود را به نمایش گذاشته . اما آدم به زودی از آنچه اتفاق افتاده بود مطلع شد ، چون خدای پروردگار ” زن را به نزد مرد آورد ” وبه او معرفی نمود .

کتاب مقدس چند کلمه ای ارائه می کند در تفسیر اینکه چرا مرد و زن وقتی که ازدواج می کنند تبدیل به ” یک گوشت ” می شوند و داستان به پایان می رسد با مشاهده هر دو نفر شان ، ” مرد و زنش  برهنه بودند اما بدون شرمساری “

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
تماس های یزدانی - زکریا سیچین ، مهر