جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۹۱

چگونه دنيا را تغيير دهيم (کارآفرينان اجتماعی و قدرت ايده های نو) - ديويد بورنستين ، مجيد محمدی و آرتميز دانه کار


این کتاب داستان‌های آن دسته از کارآفرینان اجتماعی را بیان می‌کند که به طرح راه حل‌های نظام یافته برای حل مشکلات اصلی جامعه می‌پردازند.