جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۹۱

وجدان بر فراز کفر ودین (نگاهی به کتاب وجدان بیدار) - علیرضا مناف زاده


این نوشته گزارشی است از کتاب وجدان بیدار نوشته اشتفان تسوایگ که سیروس آرین پور آن را به زبانی شورانگیز از آلمانی به فارسی برگردانده است.