دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۱

کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدیدنسخه ترجمه 1904 یکی از مهمترین ترجمه های اولیه کتاب مقدس به زبان فارسی است.
مهرداد نغزگوی کهن می نویسد:
"...پرویز اذکایی در کتاب همدان‌نامه در مقاله‌ی «مکتب تجدد ادبی» (بخصوص در ص 404-408) به بعضی از تأثیرات نویسندگان یهودی بر ادب فارسی اشاره دارد... در این راستا وی از ترجمه‌ی مشهور عهد عتیق چاپ لندن (1904) میلادی، نام می‌برد و سپس توضیح می‌دهد که همین ترجمه، تحت‌تأثیر ترجمه‌ی متقدم‌تر و ناشناخته‌ای از تورات (به خط عربی – فارسی) با نام ترجمه فاضلخانی قرار داشته است. اذکایی با ارائه‌ی شواهدی، نشان می‌دهد که مترجم اثر اخیر، همان فاضلخان «گروسی»، ادیب مشهور قاجار بوده است. ترجمه‌ی فاضلخانی مورخ 1856م. /1272ق. در لندن است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان های عبرانی وکلدانی و یونانی ترجمه شده است و به نفقه جماعت مشهور به "بریتیش و فورن بیبل سوسایتی" دارالسلطنه لندن مطبوع گردیده فی سنه 1920.
شرکت برادران آنوین - انجمن کتاب مقدس ماساچوست
چاپ شده از روی ویرایش سال 1904
نسخه پی دی اف.(96مگابایت)
نسخه دژاوو
نسخه ای پاب (epub)
نسخه کیندل