یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۱

تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی - ايگناتى يوليانوويچ كراچكوفسكى ، ابوالقاسم پاینده

تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی، شرح تفضیلی و دقیق ادبیات جغرافیایی اسلامی و یکی از آثار ارزشمند کراچکوفسکی، آکادمیسین و خاورشناس سخت کوش و عرب شناس روسی است.
در این اثر ارجمند گونه های مختلف نوشته های جغرافیایی مسلمانان با اتکا بر روش زبان شناختی و سیر تحول و تکامل ادب جغرافیایی اسلامی از نخستین اشارات شعر جاهلی تا زمان معاصر نشان داده شده است. مولف دانشمند به هنگام
پژوهش در نوشته های علمی و تحقیقی علمای جغرافیا، از گزارش های توصیفی و سفرنامه هایی که رنگ ادبی محض داشته و حتی افسانه هایی که در فرهنگ عامه ریشه دوانده اند سود جسته و از هیچ یک از این سرچشمه های فیاض چشم نپوشیده است.اين كتاب پيرامون ادب جغرافيايى اسلام است و شرح احوال و آثار جغرافى‏ نگاران عهد اسلامى را ارائه و تحليل مى ‏كند. هدف اين كتاب ارائه طرحى كلى از تكامل نوشته‏ هاى جغرافيايى و شخصيت ‏ها و مؤلفات آنان در حدود كنجكاوي هايى كه تحقيقات معاصر بدان رسيده است، مى ‏باشد. همچنين در صدد است تا كمك لازم را به صورت‏ يك مرجع ابتدايى براى مطالب مختلفى كه از آن بحث مى ‏شود فراهم آورد.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک