یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۱

بچه های انقلاب (رمان) - ای نو هانسکی ، سوسن بهار

پیشگفتار مترجم:

بچه های انقلاب اثر ای نو هانسکی، رمانی است جذاب و تکان دهنده ... او در مقدمه کوتاه این کتاب می نویسد: "هرچند این کتاب مانند سایر کتاب های من تاریخ نگاری مستند نیست، اما از همان حقیقت نشان دارد."
ای نو هانسکی اشاره می کند، که امر انقلاب عظیم اکتبر توسط کسانی پیش رفت که نه لنین اند ونه تروتسکی. بار گران این انقلاب بر دوش زحمتکشان وتهی دستان جامعه بود، که کمتر از زندگی شان و فداکاری هاشان در تاریخ نویسی این انقلاب آمده است.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک