پنجشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۱

ویستا خبرنامه داخلی انجمن زرتشتیان اصفهان


سی و نهمین شماره ویستا خبرنامه داخلی انجمن زرتشتیان اصفهان منتشر شد.

این شماره همزمان با جشن تیرگان در 28 صفحه همراه با مطالب متنوع به چاپ رسیده است.