شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۱

دختــر زرگــــر (رمان) - سید محـــمد نـــادر خـــرم


داستان دختر زرگر بازگو كننده يكي از صد ها جنايات است كه در درازای زمان و بستر تاريخ، زنان افغانستان بار اين همه مصائب و آلام را بدوش ضعيف و ناتوان خود حمل كرده ا ند، سوخته ا ند و خاكستر شده اند.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دختر زرگر (رمان) - سید محمد نادر خرم