پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

مجله آئینه هند - شماره 5- امرداد 1347


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

    فهرست:

    مراسم صدمین سالگرد تولد مهاتما گاندی
    دکتر آموزگار و دکتر عالیخانی میزبان آقای مورارجی دسائی در فرودگاه مهرآباد
    هندوستان در عصر ساسانیان - نگارش پروفسور عباس شوشتری
    آزادی - نوشته رابیندرانات تاگور- ترجمه دکتر فرهاد آبادانی
    پیشرفت ایالت جامو و کشمیر
    کتابخانه خدابخش - پتنه
    میراث هند
    افتتاح یکصدهزارمین پستخانه - خدمات پستی در هند
    افق روشن صادرات هند - ترجمه عزیزالدین عثمانی
    صیدی تهرانی - نوشته دکتر سید امیر حسن عابدی
    آموزش زبان هندی از طریق مکاتبه
    توسعه بنادر هند
    اخبار هند
    برنامه فارسی رادیو دهلی