چهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۱

جنگ و دفاع سايبر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنگ و دفاع سايبر
گزارش گام دوم (معرفی امور نظامی و دفاعی سایبر)
پروژه ”الزامات جنگ های نوین در فضای مجازی (سایبر)“
اندیشگاه شریف
و
اندیشكده كاوشگران آینده
دی ماه 1384